Címszó: kultúra napja

Irodalmi teaház

teahaz20160122

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Irodalmi teaház

Lélektani kalandozás az irodalomban,
avagy identitásproblematika Németh László Iszony című regényében

Időpont: 2016. január 22. 13 óra
Helyszín: aula

nemethlaszloVajon a pszichológia szemüvegén keresztül milyen kép tárul elénk az alkotóról?
Az előadás során Németh László munkásságát vizsgáljuk, s pillantást vetünk az ő “Iszonyára” és Kárász Nelli kiforrott, de kibontakozásban gátolt identitására. Szó lesz itt pszichobiográfiáról, identitásokról és egyéb pszichológiai fogalmakról.

Gyertek, s gondolkodjunk együtt irodalomról, lélektanról, az olvasás élményéről, arról, miért gondolhatják többen az irodalmi élményt az önismeret (egyik) királyi útjának!

Előadó: Édl Zsuzsanna (egykori gimis), SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

magyarkulturanapja

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
ISKOLAI PROGRAMOK
2016. JANUÁR 22.

10.00 ÓRA:
CSATLAKOZÁS AZ „Együtt szaval a nemzet” PROGRAMHOZ
HELYSZÍN: AULA
13.00 ÓRA:
TEAHÁZ – ÉDL ZSUZSANNA ELŐADÁSA
HELYSZÍN: AULA
15.00:
KULTÚRA NAPI VERSENYEK MEGNYITÓJA
HELYSZÍN: AULA
A VERSENYEK A 3. EMELETEN ZAJLANAK

Magyar kultúra napja 2016

magyarkulturanapja

Iskolánkban 24. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett hetedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

2016 – ban rendezvényünkkel Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulójáról is megemlékezünk.
Ehhez kapcsolódóan a vers- és prózamondóktól reformkori szerzők műveinek tolmácsolását várjuk tematikai megkötés nélkül vagy bármilyen, később született mű elmondását kérjük, amelyik megidézi, evokálja témájában vagy stílusában a reformkori szerzők bármelyikét.

Az első kategóriában, 1-4. osztály bármilyen mesével nevezhetnek a résztvevők.

I. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:
I.
Első korosztály:1-4. évfolyam
Ebben a kategóriában bármilyen mesével lehet nevezni, verses mesével is.

II.
Második korosztály: 5-8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza a reformkorból tematikai megkötés nélkül választható, a későbbi korok bármelyikéből a reformkort evokáló, megszólító, felidéző verset kell választani.

Kivétel ez alól a vers- és prózamondás első kategóriája. Itt meséket és verseket egyaránt lehet mondani.

II. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1-8. évfolyam

Második korosztály: 9-13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

 • szólóének
 • énekegyüttes (3-10 fő)

Az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

III. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7-8. évfolyamos és a középiskola 9-13. évfolyamos tanulóinak szól.

Pályázatunk Kölcseyhez kapcsolódik:

1. Kovács András Ferenc: Kölcsey lehajtja fejét című versének elemző bemutatása

vagy

2. Kölcsey Ferenc: Géniusz száll….című versének elemző bemutatása

A kiírt címek közül egynek a kifejtésével lehet pályázni. A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve! (Formai szempontból a hagyományos elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.)

IV. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

1-4. osztály, 5-8. osztály, 9-13. évfolyam

A pályázat témája:

reformkori magyar ruhaviseletek formái, motívumai felhasználásával készítsenek

 • divatrajzokat
 • ruhaterveket
 • kiegészítőket (pl. kalap, táska, öv, csizma, cipő)

(A képzőművészeti pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 06-20 57 44 23 35-ös telefonon kaphatnak választ az érdeklődők.)

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK:

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2016. január 22. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2015. január 19.

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2012. január 15. A pályamunkákat az iskola címére kérjük küldeni. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)

Jelentkezni levélben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség nevében:

Müllerné Ódor Marianna igazgató és
Hutvágnerné Róth Éva munkaközösség-vezető

Kultúra napja – eredmények

kulturanapja2015

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

Alsó tagozat:

 1. Molnár Péter 4. évf. Vasvári Pál Ált. Isk. /felk. tanár: Bogatin Brigitta
 2. Tóth Kristóf 3. évf. Beszédes József Ált. Isk. /felk. tanár: Lengyel Judit
 3. Székely Zsombor 2. évf. Rácalmási Jankovich Miklós Ált. Isk. /felk. tanár: Vigh Zsuzsanna

Különdíj:

 • Csomor-Németh Lili 4. évf. Gárdonyi G. Ált. Isk. /felk. tanár: Braun Márta
 • Kiss Viktor 1. évf. Széchenyi Zsigmond Ált. Isk. /felk. tanár: Úr Emese

Felső tagozat:

 1. Acél Dorka 7. évf. Móricz Zsigmond Ált. Isk. /felk. tanár: Szupricsné Szabó Magdolna
 2. Balogh Patrik 6. évf. Vasvári Pál Ált. Isk. /felk. tanár: Kolics Gáborné
 3. Rőder Adél Móricz Zs. Ált. Isk. /felk. tanár: Szupricsné Sz. M.

Különdíj:

 • Baumühlner Alexandra 5. évf. Móricz Zs. Ált. Isk. /felk. tanár: Szupricsné Sz. M.
 • Szellák Szabina 6. évf. Széchenyi I. Gimn. /felk. tanár: Szuprics Tamás

KÖZÉPISKOLÁSOK

ballazsuzsanna-oklevel

 1. Balla Zsuzsanna 12. évf. Széchenyi István Gimnázium /felk. tanár: Hutvágnerné Róth Éva
 2. Makkos Anna Ráhel 11. évf. Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd /felk. tanár: Barabás Irén
 3. Kukovecz Dorina 12. évf. Szabolcs Vezér Gimnázium /felk. tanár: Tánczos Krisztina

ÉNEK

 • Csokros liliomszál Móricz Különdíj
 • Mezőfalvi kis virágok Mezőfalva Arany (a két szólónak különdíj)
 • Írisz Gárdonyi Arany
 • Csicsergők Móricz Arany
 • Szabó Tünde Móricz Ezüst
 • Tóth Laura Móricz Ezüst
 • Szabó Lili Móricz Ezüst
 • Ranga Petra Rácalmás Ezüst
 • Tücskök Vasvári Ezüst

RAJZ

arany

 • Bajnóczi Roland Rudas Középiskola
 • Baksa Metta Lorántffy
 • Gida Csoboka Móricz
 • Mészáros Daniela Széchenyi
 • Somogyi Lili Széchenyi
 • Bali Bettina Széchenyi
 • Körösztös Gergő Széchenyi

ESSZÉÍRÁS

különdíj:

 • Héjj Vivien Tóparti Gimnázium, Székesfehérvár

MEGNYITÓ – képek

Magyar kultúra napja 2015

magyarkulturanapja

Iskolánkban 23. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett hetedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

2015-ben rendezvényünkkel József Attila születésének 110. illetve Nagy László születésének 90. évfordulójáról is megemlékezünk.
Ehhez kapcsolódóan a vers- és prózamondóktól XX. vagy XXI. századi szöveg elmondását kérjük, tematikai megkötés nélkül.
A költők előtt tisztelegve műveikhez kötődik az esszéírás és a rajzpályázat is.

I. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:

I. Első korosztály:1-4. évfolyam
Ebben a kategóriában bármilyen mesével lehet nevezni, verses mesével is.

II. Második korosztály: 5-8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza tematikai megkötés nélkül lehet bármi, ami a XX. vagy XXI. században íródott.
Kivétel ez alól a vers- és prózamondás első kategóriája. Itt meséket és verseket egyaránt lehet mondani.

II. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1-8. évfolyam
Második korosztály: 9-13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

szólóének
énekegyüttes (3-10 fő)

Az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

III. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7-8. évfolyamos és a középiskola 9-13. évfolyamos tanulóinak szól.

Pályázatunk a bevezetőben említett két témakörhöz kapcsolódik:

1. József Attila: A Dunánál című művének elemző bemutatása

2. Nagy László: A föltámadás szomorúsága című művének elemző bemutatása

A kiírt címek közül egynek a kifejtésével lehet pályázni. A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve! (Formai szempontból a hagyományos elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.)

IV. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

1-4. osztály, 5-8. osztály, 9-13. évfolyam

Kiállításra kész, A/3-as illetve ennél nagyobb munkákat várunk, a hagyományostól eltérő technikai megoldással is. A pályázat témája:

József Attila vagy Nagy László verseihez készített illusztráció

(A képzőművészeti pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 06-20 5744235-ös telefonon kaphatnak választ az érdeklődők.)

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2015. január 23. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2015. január 19.

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2012. január 16. A pályamunkákat az iskola címére kérjük küldeni. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)

Jelentkezni levélben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség nevében:

Müllerné Ódor Marianna – igazgató
Hutvágnerné Róth Éva – munkaközösség-vezető

Vers-, prózamondó és népdaléneklési verseny

2014versunnep

Iskolánkban 22. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett hetedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

2014 – ben a Család Európai Éve és az I. világháború kitörésének 100. évfordulójának jegyében csatlakoztunk a Versünnep Alapítvány és a Bánffy György Kulturális Szalon kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány és a Bánffy György Kulturális Szalon biztosítja egy szakember delegálását az adott zsűribe. A versenyek nyertesei közül, a zsűri döntése alapján, az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken is.

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.
Időpontja: 2014. január 24. 15 óra
Jelentkezési határidő: 2013. január 15.
Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2012. január 15. A pályamunkákat az iskola címére kérjük küldeni. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)

Jelentkezni levélben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség nevében:

Müllerné Ódor Marianna igazgató és Hutvágnerné Róth Éva munkaközösség-vezető

Versenykategóriák a Tovább is van linkre kattintva érhetőek el:

Tovább is van…