Címszó: Ballagás

Díjazottak

gimidij

Gimi-díj

A Széchenyi István Gimnázium volt tanulói által alapított díjat az a végzős tanuló kaphatja, aki tanulmányi ideje alatt jó tanuló volt és valamilyen területen kimagasló eredményt ért el. A kitüntetést a ballagási ünnepségen az alapítók képviselője adja át. A díjjal pénzjutalom, emlékplakett és egy, az alapítók képviselője és a Széchenyi István Gimnázium igazgatója által aláírt oklevél jár.

2015-ben díjazottak:

Ádám Anna

Balla Zsuzsanna

Jójárt Bence

Zloch Istvánné tanár


Széchenyi-lánc

Az iskola szülői szervezete által alapított díjat olyan végzős tanuló kaphatja meg, aki a sport és/vagy kultúra területén odaadóan segítette az iskola törekvéseit, eredményeivel öregbítette az intézmény hírnevét, munkájával, hozzáállásával példaképként állítható fiatalabb diáktársai elé. A mérlegelésnél fontos szempont, hogy ezeket az eredményeket, teljesítményeket az iskola “színeiben” és az iskola érdekében érje el. A jelölttel szembeni további elvárás, hogy tanulmányi munkáját képességeihez mérten jó szorgalommal végezze a négy év során. A kitüntetést a ballagási ünnepségen az iskolai szülői szervezet képviselője adja át. A kitüntetés egy gravírozott medállal ellátott ezüst nyakláncból és egy méltató oklevélből áll.

2015-ben díjazottak:

Bartek Virág

Vad Virág

Priol Balázs


A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Iskolai Szülői Szervezete  jutalomtárgyat adományozott a következő tanulóknak 2015-ben:

Kovács Tamás

Müller Márta

Rozsnyai Virág


A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Iskolai Szülői Szervezete jutalomkönyvet adományozott 2015-ben a következő tanulóknak:

Fazekas Szilvia

Hóbor Noémi

Kargli Mirjam

Szeitl Ákos


BALLAGÁS 2015 – KÉPEK

Ballagás 2015

vegzosok2015

Búcsúzunk végzős osztályainktól.

A ballagás időpontja:

2015. április 30. délután 4 óra.

Sok szeretettel várjuk a hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket!

Ballagás 2014

20140430gaudeamus

KÉPEK

Április 30-án elballagtak végzős diákjaink, akik a napokban már az érettségivel vannak elfoglalva. Az időjárás megkegyelmezett nekünk, így problémamentesen lezajlott a ballagási ceremónia, ahol a következő díjakat osztották ki.

DUNAFERR DÍJ:

 • Dedecsik Ferenc 12.C

GIMI DÍJ:

 • Gyulai Lívia 12.C
 • Molnár Balázs 12.E

BIOLÓGUS DÍJ:

 • Kelemen Gréta 12.C

SZÉCHENYI LÁNC:

 • Schwartz Vivien 12.A
 • Joó Réka 12.B
 • Erdősi Kamilla 12.C

Jutalomtárgy:

 • Újvárosi Kanászok
  12.A Imre Miklós, Szárszó Gergő
  12.B Beregi Zsolt, Kiss István Nikolas, Nyulasi Zsolt
  12.E Balogh Máté, Molnár Balázs, Rácz Albert

Jutalomkönyv:

 • 12.A Szabó Dóra
 • 12.B Juhász Vivien
 • 12.C Lázár Barbara
 • 12.E Németh Luca

Ballagás 2014

20140430ballagas

Búcsúzunk végzős osztályainktól.
A ballagás időpontja: 2014. április 30. délután 4 óra.

Sok szeretettel várjuk a hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket!

Az első ballagók

1957ballagas

További képek

ujsagcikk

Ballagás a gimnáziumban

“Bár zord a harc, megérzi a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák!”

E néhány kedves sor került a sztálinvárosi Általános Gimnázium IV. osztályos ballagó diákjainak meghívójára.
A ballagási ünnepség május 11-én délelőtt 11 órakor kezdődött. Az iskola virágba öltözött tornatermében búcsúztatták az első, Sztálinvárosban érettségizett diákokat.
A kedves, megható délelőtti ünnepséget a ballagó diákok sötétkék ruhája, és a hajukban felhalmozott sok-sok tarka virág is emelte.
“Ballag már a vén diák…” – csendült a hagyományos búcsúdal és kart-karbaöltve jöttek a IV. osztályos fiúk és lányok.
A Himnusz eléneklése után Siklósi Pál osztályfőnök búcsúztatta az érettségizőket. Beszédében kihangsúlyozta annak a jelentősségét, hogy ők az első szocialista város első érettségizői. “Legyetek erre mindig büszkék, bárhova sodor sorsotok” – mondta többek között.
Ezután a III. osztályosok és a KISz szervezet III. és IV. oszt. tanulói részéről hangzottak el búcsúztató szavak. A távozó IV. osztályos fiúk és lányok meghatott szavakkal köszöntötték tanáraikat 4 fáradságos év után. A III. osztályosoknak és az öreg tanulóknak jó tanulást kívántak és az eddig kialakult iskolai hagyományok továbbfejlesztésére és megőrzésére kérték őket. A III. osztályosok átadták ajándékaikat a távozóknak. A faragott vándorbot és a bot végére felkötött kis bátyú képletesén az életbe való indulást jelentette.
Ezután Tapolczai Jenő, a Városi Tanács VB. elnöke üdvözölte és néhány kedves szóval búcsúztatta az érettségizőket.
– Nagy eseménynek tartjuk városunk életében a mai napot, amikor Sztálinváros első érettségizőit búcsúztatjuk. Nehéz az elválás, nehéz itthagyni az iskolát, de e fáradságos, örömben és bánatban gazdag négy év után soha ne feledjék, hogy városunk első érettségizői voltak.
Becsüljék meg szüleiket, akik annyit dolgoztak, hogy önök tanulhassanak, kulturált  művelt emberek lehessenek. Emlékezzenek szeretettel nevelőikre, akik fáradságot nem kímélve tanították Önöket. Szeressék a mi sokat szenvedett hazánkat, Népköztársaságunkat. Az elmúlt 12 esztendő tette lehetővé, hogy a munkás-paraszt fiatalok előtt is kitáruljanak az iskolák kapui. Gondoljanak szeretettel mindig a mi városunkra, legyenek e városra mindig büszkék.
E napon kérem önöket, ne hagyják magukat megtéveszteni, legyenek a Magyar Népköztársaság becsületes, hű dolgozói. Önöknek az életben sok sikert és előrehaladást kívánok, nevelőiknek pedig további jó munkálkodást – fejezte be Tapolczai elvtárs.
Salgó elvtársnő, az Ált. Gimnázium igazgatója könnyezve búcsúztatta kedves diákjait. Meghatott szavakban biztosította őket afelől, hogy ide mindig visszajöhetnek, örömben, bánatban egyaránt. Sok sikert és boldogságot, kívánva fejezte be búcsúztatóját.
Az “Ifjúsági induló” hangjaival zárult a bensőséges ünnepség és a ballagó “öregdiákok” még egy utolsó sétára indultak az iskolába, elbúcsúzni minden kedves zugtól és saroktól. Ifjú hangjuk hol innen, hol onnan csendül fel: “Ballag már a vén diák, tovább, tovább…”

vasvari

Az első végzős osztályok:

1957elsolanyosztaly

1957elsofiuosztaly