Címszó: 2015

Díjazottak

gimidij

Gimi-díj

A Széchenyi István Gimnázium volt tanulói által alapított díjat az a végzős tanuló kaphatja, aki tanulmányi ideje alatt jó tanuló volt és valamilyen területen kimagasló eredményt ért el. A kitüntetést a ballagási ünnepségen az alapítók képviselője adja át. A díjjal pénzjutalom, emlékplakett és egy, az alapítók képviselője és a Széchenyi István Gimnázium igazgatója által aláírt oklevél jár.

2015-ben díjazottak:

Ádám Anna

Balla Zsuzsanna

Jójárt Bence

Zloch Istvánné tanár


Széchenyi-lánc

Az iskola szülői szervezete által alapított díjat olyan végzős tanuló kaphatja meg, aki a sport és/vagy kultúra területén odaadóan segítette az iskola törekvéseit, eredményeivel öregbítette az intézmény hírnevét, munkájával, hozzáállásával példaképként állítható fiatalabb diáktársai elé. A mérlegelésnél fontos szempont, hogy ezeket az eredményeket, teljesítményeket az iskola “színeiben” és az iskola érdekében érje el. A jelölttel szembeni további elvárás, hogy tanulmányi munkáját képességeihez mérten jó szorgalommal végezze a négy év során. A kitüntetést a ballagási ünnepségen az iskolai szülői szervezet képviselője adja át. A kitüntetés egy gravírozott medállal ellátott ezüst nyakláncból és egy méltató oklevélből áll.

2015-ben díjazottak:

Bartek Virág

Vad Virág

Priol Balázs


A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Iskolai Szülői Szervezete  jutalomtárgyat adományozott a következő tanulóknak 2015-ben:

Kovács Tamás

Müller Márta

Rozsnyai Virág


A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Iskolai Szülői Szervezete jutalomkönyvet adományozott 2015-ben a következő tanulóknak:

Fazekas Szilvia

Hóbor Noémi

Kargli Mirjam

Szeitl Ákos


BALLAGÁS 2015 – KÉPEK

Angol nyelvi felvételi

english

Változás az angol felvételi meghallgatás követelményeiben:

nem lesznek szómagyarázatok!

szóbeli vizsga részfeladatai:

 • Kötetlen beszélgetés: A vizsgáztató és a jelentkező a szóbeli témakörökben leírt témák egyikéről kötetlen társalgást folytat a vizsgáztató által feltett kérdések alapján.
 • Képleírás: A jelentkezőnek a vizsgalapon szereplő képről önállóan kell beszélnie.

Szóbeli témakörök:

 1. Személyi adatok, család és barátok, emberek külső és belső jellemzése
 2. Lakás/ház jellemzése, helyiségek és bútorok; házimunka
 3. Lakóhely jellemzői; falu és város
 4. Időjárás, évszakok jellemzői; a természet
 5. Étkezések, élelmiszerek, éttermek; főzés és receptek
 6. Vásárlás, vásárlási szokások, üzletek és áruik
 7. Iskola, tanulás, általános iskola, tantárgyak; nyelvtanulás
 8. Szabadidős tevékenységek, hobbi, érdeklődési kör, olvasás
 9. Szórakozási lehetőségek, színház, mozi, rádió, televízió, újságok
 10. Egészség, sport; betegségek, egészséges életmód
 11. Nyaralás, felkészülés az utazásra; szállodában
 12. Közlekedés, utazás busszal és vonattal; a közlekedés problémái

Ádámok és Évák 2015

adamokesevak

Iskolánk színjátszói is szerepeltek az idei Ádámok és Évák ünnepén, melyet idén a budapesti Nemzeti Színházban rendeztek meg. Felkészítő tanáruk: Hutvágnerné Róth Éva, mentoruk Csadi Zoltán színművész volt.  Kép forrása és további képek: http://www.nemzetiszinhaz.hu/adamok_es_evak_unnepe

Szülői értekezletek

szuloiertekezletek

ISZSZ- értekezlet  2015. február 10. 17:00  Társalgó

(01.27-től 02.04-ig)

5E   február 2.  17:00  Társalgó

   6E   január 29.  17:00   105

   7E   január 27.   17:00   05

   8E   február 3. 17:00  04

   9A    január 28.  17:00  társalgó

   9B    február 4.  17:00  társalgó

   9C    január 27.  17:00   társalgó

9E  január 29.  17:00  103

10A   január 28.  17:15   212

10B   január 27.  17:00  102

10E  január 27.  17:00  112

11A   január 29.  16:30  205

11B   január 29.  17:00  102

11C  február 2. 17:00  111

11E  február 4.  17:00  304

12A  január 29.  17:00  211

12B  január 29.  17:00  311

12C  január 27.  17:00  103

12E  január 29.  17:00  212

Egységes feladatok:

 1. Az I. félév értékelése (osztályé)
  – tanulmányi és szorgalmi munka
  – fegyelmi problémák (hiányzások, ellenőrzők vezetése/ magiszter, viselkedés, szemetelés, rongálás, stb.), nevelési feladatok
 2. Az I félév iskolai eseményei, értékelésük (gólyatábor, Széchenyi-hét, szalagavató, iskolakarácsony), versenyeredmények
 3. A II. félév programjai
  – iskolai és osztályszintű rendezvények
 4. szint-, és záróvizsgákról
 5. Az osztályozóvizsgákról
 6. 10. évfolyam emelt szintű érettségire való jelentkezések
 7. 12. évfolyam.: jelentkezések kétszintű érettségire, felsőfokú intézményekbe, ballagás, érettségi, tablókészítés
 8. SZJA 1%-ának felajánlása
 9. Új órarend
 10. Ingyenes tankönyvek
 11. Az iskola külleméről (rend, a szekrények használatáról, tornafelszerelés iskolai tárolása
 12. Ha bárki bármiben segíteni tud, az iskola szívesen fogadja
 13. Közösségi szolgálat
 14. Iskolai rendezvényekre fotózási engedély (ahol nincs még)

Felvételi feladatsorok, javítási útmutatók

felveteli2015

Múlt héten intézményünkben is sikeresen lezajlottak a felvételi vizsgák, a feladatlapokat és javítási útmutatókat az Oktatási Hivatal oldalán megtalálják, vagy az alábbi linkre kattintva elérhetik:

Központi írásbeli felvételi vizsga 2015

A kijavított feladatlapokat a vizsgázó és szülője január 23-án (pénteken) 8:00-16:00 óra között megtekinthetik. A megtekintéskor a vizsgázó vagy szülője a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton, pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésére írásban észrevételt tehet, amelyet január 26-án (hétfőn) 16:00 óráig adhat le az iskolában.

Tanulói észrevétel – eszrevetelilap.pdf 

 • Fénymásolásra sajnos nincs lehetőség!
 • Az igazgató aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátott, a feladatonkénti részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lap átvehető az iskola titkárságán január 23-a és január 30-a között 8:00-tól 16:00 óráig. Az át nem vett értékelő lapokat február 2-án postázzuk.
 • Emlékeztetjük Önöket, hogy az írásbelire történő jelentkezés nem azonos az iskolánkba történő jelentkezéssel. A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját, és vesz részt a felvételi eljárásban.
 • Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pótló írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22-e, csütörtök 14:00 óra. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Bármilyen kérdésben telefonon vagy személyesen állunk rendelkezésükre.

Írásbeli felvételi vizsga

cimer

Kedves Szülők és Jelentkező Diákok!

Örülünk, hogy iskolánkban szeretnék megírni a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, erről mindenki névre szóló behívót is kapott tőlünk, melyet a vizsgára el kell hozni!

Tájékoztatom Önöket a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról:

 • Nyolcadikosok esetén az írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 (szombat).
  9:30 -tól gyülekezés a vizsgabehívóban szereplő termeknél

10-10:45-ig a magyar nyelvi feladatlap kitöltése
10:45-11-ig szünet a felvételiző diákok számára
11-11:45-ig a matematika feladatlap kitöltése

 • Negyedikesek esetén az írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 (szombat).
  9:30 –tól gyülekezés vizsgabehívóban szereplő termeknél, a szülők az aulában várhatják meg gyermeküket

10-10:45-ig a magyar nyelvi feladatlap kitöltése
10:45-11-ig szünet a felvételiző diákok számára
11-11:45-ig a matematika feladatlap kitöltése

A felvételi vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható (kivéve azokat, akik sajátos helyzetük miatt erről határozatot kaptak). A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
Kérjük, hogy a tanulók feltétlenül hozzák magukkal diákigazolványukat vagy személyi igazolványukat.

 • A kijavított feladatlapokat a vizsgázó és szülője január 23-án (pénteken) 8:00-16:00 óra között megtekinthetik. A megtekintéskor a vizsgázó vagy szülője a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton, pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésére írásban észrevételt tehet, amelyet január 26-án (hétfőn) 16:00 óráig adhat le az iskolában.
 • Fénymásolásra sajnos nincs lehetőség!
 • Az igazgató aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátott, a feladatonkénti részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított értékelő lap átvehető az iskola titkárságán január 23-a és január 30-a között 8:00-tól 16:00 óráig. Az át nem vett értékelő lapokat február 2-án postázzuk.
 • Emlékeztetem Önöket, hogy az írásbelire történő jelentkezés nem azonos az iskolánkba történő jelentkezéssel. A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját, és vesz részt a felvételi eljárásban.
 • Tájékoztatom Önöket, hogy a pótló írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22-e, csütörtök 14:00 óra. Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Bármilyen kérdésben telefonon vagy személyesen szívesen állok rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Müllerné Ódor Marianna – igazgató

Magyar kultúra napja 2015

magyarkulturanapja

Iskolánkban 23. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett hetedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

2015-ben rendezvényünkkel József Attila születésének 110. illetve Nagy László születésének 90. évfordulójáról is megemlékezünk.
Ehhez kapcsolódóan a vers- és prózamondóktól XX. vagy XXI. századi szöveg elmondását kérjük, tematikai megkötés nélkül.
A költők előtt tisztelegve műveikhez kötődik az esszéírás és a rajzpályázat is.

I. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:

I. Első korosztály:1-4. évfolyam
Ebben a kategóriában bármilyen mesével lehet nevezni, verses mesével is.

II. Második korosztály: 5-8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9-13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza tematikai megkötés nélkül lehet bármi, ami a XX. vagy XXI. században íródott.
Kivétel ez alól a vers- és prózamondás első kategóriája. Itt meséket és verseket egyaránt lehet mondani.

II. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1-8. évfolyam
Második korosztály: 9-13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

szólóének
énekegyüttes (3-10 fő)

Az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

III. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7-8. évfolyamos és a középiskola 9-13. évfolyamos tanulóinak szól.

Pályázatunk a bevezetőben említett két témakörhöz kapcsolódik:

1. József Attila: A Dunánál című művének elemző bemutatása

2. Nagy László: A föltámadás szomorúsága című művének elemző bemutatása

A kiírt címek közül egynek a kifejtésével lehet pályázni. A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve! (Formai szempontból a hagyományos elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.)

IV. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

1-4. osztály, 5-8. osztály, 9-13. évfolyam

Kiállításra kész, A/3-as illetve ennél nagyobb munkákat várunk, a hagyományostól eltérő technikai megoldással is. A pályázat témája:

József Attila vagy Nagy László verseihez készített illusztráció

(A képzőművészeti pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 06-20 5744235-ös telefonon kaphatnak választ az érdeklődők.)

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2015. január 23. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2015. január 19.

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje 2012. január 16. A pályamunkákat az iskola címére kérjük küldeni. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A)

Jelentkezni levélben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonszámán is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség nevében:

Müllerné Ódor Marianna – igazgató
Hutvágnerné Róth Éva – munkaközösség-vezető